Tag Archives: Barking

Ramz – Barking

Şarkı Sözleri Yeah yeah yeah yeah yeah
Mokuba Lives
Yeah yeah yeah yeah yeah I might link my ting from Barking
7am in the morning
She’s callin’, I’m yawnin’
She’s jarrin’, no stallin’
I might link my ting from Barking
7am in the morning
She’s callin’, I’m…